11 mei 2017

Anneke de Leeuw is een fijne en liefdevolle gesprekspartner die stil kan staan bij mij. Ze stelt de juiste vragen die mij prikkelen om zelf na te denken. Ze gebruikt uitnodigende vormen die mij helpen te ontdekken wat ik anders kan doen. De contacten helpen altijd te ontdekken wie ik ben.